Raften mogelijk slecht voor gezondheid…

Geplaatst op: 2 juni 2010

Van de MKV wetenschap redactie Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat het beoefenen van de raftsport mogelijk ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. In een case study vonden onderzoekers een tiental rafters welke verloren rondhingen op het MKV clubterrein. Nadere analyse wees uit dat geen van de rafters een sleutel mee had genomen tijdens de training. Toegang tot de club faciliteiten was hierdoor niet mogelijk voor de onderzoekspersonen. Na hun training bleken zij buitengesloten te zijn. Volgens onderzoekers wijst dit er op dat het geheugen mogelijk negatief beïnvloed wordt door blootstelling aan de raftsport. Binnen dit onderzoek kon er geen causale relatie aangetoond worden, nog werden er aanwijzingen gevonden dat andere cognitieve vermogens negatief beïnvloed kunnen worden door het raften. Desondanks waarschuwen onderzoekers en roepen zij op tot voorzichtigheid. In een oproep aan de verantwoordelijke instanties adviseren zij dat elke raftteam ten alle tijden verplicht minimaal twee sleutel bij zich moet dragen. Tijdens het onderzoek werd er overigens geen blijvend letsel gevonden bij de rafters. Een vriendelijk MKV lid bleek bereid de club faciliteiten te openen. Hiermee werd een overnachting in de buitenlucht voorkomen.