Lopend van Macharen naar de Gouden Ham?

Geplaatst op: 30 januari 2007

Vanaf vrijdag 2 februari 2007 wordt het waterpeil in de Maas (van Grave tot Lith) drastisch verlaagd. De stuw bij Lith moet namelijk gerepareerd worden. De duur van de reparatie is niet bekend. Het waterpeil in het kanaal van Oss naar Macharen blijft vrijwel ongewijzigd doordat de sluis bij Macharen wordt afgesloten (er wordt ook niet geschut). Dat betekent dat onze drijvende steiger geen gevaar loopt, maar het betekent ook dat er voorlopig niet vanaf de club naar de Maas gevaren kan worden. Door Kees Timmer