Fusie NKB en watersportverbond

Geplaatst op: 2 juni 2011

De kleine Nederlandse Kano Bond moet ook mee in de hogere eisen die gesteld worden aan sportbonden. Dat werd steeds lastiger en de NKB heeft daarvoor een oplossing gevonden. In 2012 zal de fusie gaan plaatsvinden met het Watersportverbond. Onder andere zielen en surfen zijn sporten die vertegenwoordigd zijn. Het Watersportverbond schrijft over zichzelf:  “Het Watersportverbond is dé vertegenwoordiger van de watersport. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (Watersportverbond) is de overkoepelende organisatie van 400 watersportverenigingen in Nederland met 100.000 leden.”De NKB heeft er ook nog een promo film over gemaakt: