ALV 2011

Geplaatst op: 28 februari 2011

De Algemene Leden Vergadering 2011 was vooraf eigenlijk al geslaagd. Want hoewel het op het moment wat rommel geeft komt een lang gekoesterde wens in vervulling: de Wetering wordt uitgediept! Maar er was meer goed nieuws. Ton zit namelijk al bijna heel zijn leven in de kano, voorheen bij andere kanoclubs in den lande. Maar nog nooit heeft hij de Nederlandse wateren zool lang bedwongen als bij de MKV. Ton werd dan ook gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van de MKV en kreeg hiervoor een mooi speldje op zijn trui gespeld door onze voorzitter. Hij was zichtbaar verguld hiermee en we hopen hem nog lang bij de MKV te mogen zien rondvaren. Nogmaals proficiat!Ook was er de André Dumont beker. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan een MKV lid die zich de afgelopen periode door zijn inzet onderscheiden heeft. André Dumont was één van de MKV leden van het eerste uur. Na zijn vertrek uit het bestuur is deze beker in het leven geroepen om andere MKV leden te stimuleren om op een positieve wijze activiteiten te ontplooien die bijdragen aan onze enthousiaste club. Dit jaar is de beker naar iemand gegaan die al een aantal jaren stilletjes op de achtergrond zijn diensten aanbied aan de club. Hij is een betrouwbare hulp tijdens allerlei activiteiten die tot nu toe gehouden zijn. Zo had het bestuur een mooi verhaal voorbereid voor Pepijn, maar helaas kon hij niet aanwezig zijn bij de ALV. De beker is afgelopen woensdag alsnog uitgereikt: Pepijn, zet hem op de schoorsteenmantel en geniet er het hele jaar van!Tenslotte ook minder leuk nieuws op de ALV. Elle heeft afscheid genomen van haar bestuursactiviteiten. Elle heeft een aantal jaren in het bestuur gezeten en zich onder andere ingezet voor diverse activiteiten.Elle heeft dit met plezier en enthousiasme gedaan. Vorig jaar gaf ze aan het te druk te krijgen met andere zaken waardoor ze haar taken binnen het bestuur wilde neerleggen. Jammer maar begrijpbaar en natuurlijk werd Elle bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Graham is bereid gevonden om Elle op te volgen als algemeen bestuurslid. Hij heeft zijn eerste taak (de enquete) al met veel enthousiasme en inzet op zich genomen en afgerond.